• Владините институции и меѓуинституционалните тела, државните агенции и властите, како што се: Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за економија, (одделенија за енергетика и индустрија) Кабинет на заменик-премиер задолжен за економски прашања, Секретаријат за европски прашања , Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (одделенијата задолжени за земјоделство, шумарство и водостопанство), Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за енергетика,

 

  • Општествените засегнати страни, вклучувајќи индустриски и деловни здруженија, како на пример Стопанска Комора на Македонија и невладини организации кои се занимаваат со аспектите на животната средина.

 

  • Образовни и истражувачки институции како МАНУ, Факултет за информатички технологии(ФИНКИ)

 

  • Меѓународни организации и донатори и меѓународни и национални финансиски институции и фондови