Документи

Клучни документи и процеси на јавни консултации

Тековни активности на проектот

Куси информации за тековните активности на проектот

Законска рамка

Резиме на климатската политика и правната рамка во Северна Македонија

Други донаторски проекти

Други донаторски проекти кои работат во соработка и за прашања на климатските промени со краток опис на активностите


Овој проект е финансиран од Европската унија и имплементиран од GFA Consulting Group

 

Партнери на конзорциумот

 

Пребарај зборови