Семинар и консултации за: “Акциски план за првата фаза од спроведувањето на стратегијата и законот”

(06.04.2021) Тимот на проектот „Подготовка на долгорочна стратегија и закон за климатска акција“ организираше семинар и консултации за: “Акциски план…

Continue Reading →