Шести состанок на управувачкиот комитет

Последниот состанок на Управувачкиот комитет на ИПА Проектот „Подготовка на долгорочна стратегија и закон за климатска акција“ се одржа на 22.04.2021г.

На состанокот се дискутираше за испорачаните резултати од проектот и понатамошното интегрирање на климатските активности во земјата.